Kontakt

Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom DOMINIK
ul. Zielona 13
90-601 Łódź

Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Łodzi
nr rachunku: 65 1090 2705 0000 0001 0636 1994

 

Umawianie terminów zajęć w szkołach:

– telefonicznie  603 068 091 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00