Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom DOMINIK, została założona w Warszawie w 1998 roku, a od roku 2006 działa w Łodzi przy klasztorze oo. Dominikanów.

Działania Fundacji nastawione są zarówno na profilaktykę, jak i na działania pomocowe.

Do działań profilaktycznych zaliczają się:

– warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, dziadków i innych opiekunów;

– programy profilaktyczne dla młodszych dzieci (prowadzone głównie w szkołach);

– warsztaty twórcze pomagające aktywnie spędzić czas wolny i nawiązać nowe relacje (przede wszystkim dla dzieci z rodzicami i dziadkami oraz dla seniorów);

Pomagamy poprzez:

– konsultacje indywidualne, porady i rozmowy wspierające dla osób doświadczających różnych trudności życiowych

– konsultacje indywidualne, porady i rozmowy wspierające dla rodziców i opiekunów doświadczających trudności w wychowywaniu dzieci

– terapię indywidualną i terapię par

– terapię logopedyczną

– warsztaty radzenia sobie ze stresem

– spotkania pierwszego kontaktu dla bliskich osób uzależnionych od alkoholu

Szczegółowe informacje i możliwość zapisu na spotkania– w zakładce KONTAKT)

Prowadzimy działalność odpłatną, ale staramy się nieustannie o współfinansowanie naszych działań przez darczyńców indywidualnych i przedsiębiorców oraz przez administrację publiczną różnych szczebli.

Jesteśmy także Organizacją Pożytku Publicznego, co pozwala nam pozyskiwać środki z 1% podatku